تیم ما، متشکل از یک سری آدم دیوونه‌ست! آدم‌هایی که عاشق دیوونه‌بازی هستن و صرفاً کار نمی‌کنن تا پول در بیارن. اینجا همه ما کار می‌کنیم، تا یه کاری بکنیم، که هیچکسی نتونه. TeamWork برای ما یک Skill نیست! بلکه LifeStyle هست.