پروژه استارتاپ ردپا (کارپله)

 • نام مشتری: محمد مهدی کحالی
 • نوع پروژه: کمپین و تبلیغات
 • زمان انجام پروژه: 4 ماه
 • مهارت های بکار رفته: طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

کار در استارتاپ، از تجربیات جالب من بوده است.

کار در کارپله، از تجربیات جالب من نبوده است..!

 

بیشترین کاری که در کارپله انجام می‌دادم:

 • تبلیغات تلگرام و پرفورمنس CPC
 • طراحی و اجرای کمپین‌ها
 • جذب لید از طرف تبلیغات
 • فروش مستقیم از طرف تبلیغات
 • طراحی بستر مارکتینگ اتومیشن

مهم‌ترین دستاورد من در استارتاپ ردپا:

 • کسب میانگین ROAS=1.9
 • دو برابر شدن یوزرهای سایت در 3 ماه
 • میانگین CAC برابر با حدودا 500 تومان