تقویم محتوایی و مناسبت های آذر 1403

شمسیمیلادیمناسبت های ایرانی و مذهبیمناسبت های جهانی
1 آذر21 Novemberآذر جشنروز جهانی تلوزیون، رو زجهانی سلام کردن، روز جهانی فلسفه
2 آذر22 Novemberروز ذغال اخته، روز نخ دندان کشیدن
3 آذر23 Novemberروز فیبوناچی، روز اسپرسو
4 آذر24 Novemberروز زیتون
5 آذر25 Novemberروز بسيج مستضعفانروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
6 آذر26 November
7 آذر27 Novemberروز نيروی دریایی، روز نوآوری و فناوری ایران ساختروز سنجاق و سوزن
8 آذر28 Novemberروز شکرگزاری
9 آذر29 Novemberروز بزرگداشت شيخ مفيد، جشن آذرگان، آذر روزبلک فرایدی
10 آذر30 November روز مجلسروز امنیت رایانه
11 آذر1 Decemberشهادت ميرزا كوچک خان جنگلروز جهانی مبارزه با ایدز، شروع ماه حقوق بشر، ماه نوشتن طرح کسب و کار business plan
12 آذر2 Decemberروز والت دیزنی، روز بسکتبال
13 آذر3 December روز بيمهروز هدیه درست کردن،‌ روز جهانی معلولین
14 آذر4 Decemberروز جوراب، روز یوزپلنگ، امروز کفش قهوه ای بپوشید
15 آذر5 Decemberشهادت حضرت فاطمه زهرا (تعطیل)، روز حسابدارروز جهانی خاک، روز جهانی نینجا
16 آذر6 Decemberروز دانشجوروز کاگران معدن، روز بارمن
17 آذر7 Decemberروز جهانی ایرلاین (هواپیمایی کشوری)، رو شمع، روز پشمک
18 آذر8 Decemberروز جهانی گروه کر
19 آذر9 Decemberروز جهانی موسیقی تکنو، روز جهانی دامپزشکی، روز جهانی مبارزه با فساد
20 آذر10 Decemberروز جهانی حقوق بشر، روز حمایت از حقوق حیوانات، روز جایزه نوبل
21 آذر11 Decemberروز جهانی کوهستان، سال روز نجات آذربایجان
22 آذر12 December
23 آذر13 Decemberروز کاکائو، روز اسب
24 آذر14 December
25 آذر15 Decemberروز پژوهش
26 آذر16 Decemberروز حمل و نقل و رانندگان، روز اسباب بازی احمقانه
27 آذر17 Decemberروز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری
28 آذر18 Decemberروز جهانی زبان عربی، روز جهانی مهاجران
29 آذر19 December
30 آذر20 Decemberشب یلدا و ترویج فرهنگ ميهمانی و پيوند با خویشانروز جهانی بازی