تقویم محتوایی و مناسبت های مرداد 1403

شمسیمیلادیمناسبت های ایرانی و مذهبیمناسبت های جهانی
1 مرداد22 Julyروز جهانی مغز
2 مرداد23 Julyروز کره بادام زمینی و شکلات
3 مرداد24 Julyروز جهانی مراقبت از خود، روز تکیلا
4 مرداد25 Julyروز روز کارآموز ها، روز شراب و پنیر، روز چرخ و فلک، روز نخ سوزن،
5 مرداد26 Julyروز مدیر سیستم
6 مرداد27 Julyروز كارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ایروز اسکاچ (نوشیدنی)، روز کابوی
7 مرداد28 Julyروز جهانی حفاظت از طبیعت، روز جهانی پدربزرگ و مادربزرگ، روز جهانی هپاتیت
8 مرداد29 Julyبزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردیروز جهانی ببر
9 مرداد30 Julyروز اهدای خون، روز جهانی دوستی، روز پدرشوهر، روز بغل کردن همدیگه
10 مرداد31 Julyجشن چله تابستانروز جهانی نگهبان، روز آشنایی با آلات موسیقی غیر معمول
11 مرداد1 Augustروز جهانی شير مادر، روز جهانی وب و اینترنت، روز دوست دختر، روز آلپاکا، روز جهانی بدون کودک، روز مرد عنکبوتی، روز احترام به پدر و مادر، روز جهانی سرطان ریه، آغاز هفته جهانی تغذیه با شیر مادر
12 مرداد2 Augustروز جهانی ابجو
13 مرداد3 Augustروز جهانی هندوانه
14 مرداد4 Augustروز خواهران، روز زنان مجرد کارمند
15 مرداد5 Augustروز وبلاگ نویس
16 مرداد6 Augustروز جهانی غواصی، روز قدردانی از کشاورزان
17 مرداد7 Augustروز خبرنگار، روز مهندسان، روز سخنرانان حرفه ای
18 مرداد8 Augustروز جهانی گربه، روز اُدی (انیمیشن)، روز بولینگ، روز دلار
19 مرداد9 Augustروز خربزه
20 مرداد10 Augustروز تنبلی، روز جهانی شیر (حیوان)
21 مرداد11 Augustروز حمایت از صنایع كوچکروز کوهستان، روز بازی روی شن و ماسه
22 مرداد12 August روز بزرگداشت سلمان فارسی، روز تشكل ها و مشاركت های اجتماعیروز جهانی فیل، روز جهانی جوانان
23 مرداد13 Augustروز جهانی چپ دست ها
24 مرداد14 Augustروز جهانی خوشنویسی، روز استقلال پاکستان
25 مرداد15 Augustروز ریلکس کردن، روز استقلال هند
26 مرداد16 Augustآراستگی مردها
27 مرداد17 Augustروز جهانی زنبور عسل
28 مرداد18 Augustسالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
29 مرداد19 Augustروز جهانی عکاسی، روز جهانی بشردوستی، روز جهانی اورانگوتان
30 مرداد20 Augustروز جهانی پشه
31 مرداد21 Augustروز عسل، روز جهانی مسجد